Αρχική

Η εταιρεία

Προϊόντα

Επικοινωνία
» Δραστηριότητες

Τα νέα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΛΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Ως εταιρεία προσφέρουμε τα εξής:

 

 • συντήρηση του σιταριού

 • εμπόριο με σιτάρι
 • άλεσμα με ανάθεσης εργασίας
 • αγορά μικρής ποσότητας σίτου από ιδιώτες
 • προμήθειες εξοπλισμού μύλου και οικοδόμηση

 

 

injenering+siloz

Το τμήμα κατασκευής μας μαζί με την εταιρεία “Proxel engineering” προσφέρει επίσης:
 • σχεδίασμα και οικοδόμηση συστημάτων αυτοματοποίησης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας
 • σχεδίασμα και οικοδόμηση μη τυποποιημένου εξοπλισμού και μηχανών για την βιομηχανία
 • βιομηχανική ηλεκτρονική και συστήματα βάρους
 • προμήθεια και μοντάρισμα εξοπλισμού μύλου
 • πλήρης ανακύκλωση των μηχανημάτων μύλου και του εξοπλισμού αρτοποιίας
 • κατασκευή και μοντάρισμα (με δικά μας σχέδια ή με σχέδια του πελάτη) σε:

shnek_gorelka

εγχυτήρες για συμπιεσμένα ροκανίδια ξύλου

- δεξαμενές

- αναμείκτες νομής

- εξοπλισμό πνευματικής μεταφοράς

- κοχλίες

- βαλβίδες – μηχανικές και πνευματικές

- αλυσομεταφορείς, αναβατώρια, μεταφορικές ταινίες

- δονητικά κόσκινα για την αρτοποιία

- μεταλλικές κατασκευές, πλατφόρμες

 

Για ερωτήσεις και παραγγελίες:

 

 

 

 

eng. Georgi Panayotov

tel. 00359 888 837 437

e-mail: tech@mel-np.com

mel.np@abv.bg

 
  proxel

eng. Borislav Panayotov

tel. 00359 888 630 710

e-mail: tech@mel-np.com

office@proxel-bg.com

www.proxel-bg.com

 

© 2009 ΜΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΒ Ε.Π.Ε