logo

НАЧАЛО
ЗА НАС
ПРОДУКТИ
ДЕЙНОСТИ
» Контакти

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ПРОИЗВОДСТВЕНИ БАЗИ:
ул. "Бачковско шосе" 1 км.
4230 Асеновград
България

Мелничен комплекс "Бачковско шосе":

Асеновград, ул. "Бачковско шосе" 1 км.

Мелнична сграда "Козановско шосе":

Асеновград, ул. "Козановско шосе" № 7 ( В сградата на бившия хлебозавод на КПТУ "Възраждане")

Цех за хлебни, сладкарски и кулинарни изделия:

Асеновград, ул. "Бачковско шосе" 1 км.

e-mails:
ТЕЛЕФОНИ:

 

office@mel-np.com

Съдружници: mel.np@abv.bg

Пласмент и счетоводство: sales@mel-np.com sale_mel.np@abv.bg

Инженерно звено: tech@mel-np.com

 

Бачковско шосе

Централа: 0331 / 6 34 16

Управител: 0331 / 6 78 59

Съдружници: 0331 / 6 96 78

Пласмент: 0331 / 6 33 59

0888 301 713 ; 0885 293 203

Факс: 0331 / 6 78 59

 

Складове за търговия на едро:

Асеновград: на територията на производствена база"Бачковско шосе"

Смолян:

тел.: 0301 / 6 21 77

© 2009 Мелница Никола Панайотов ООД